Jakub Malý, Promogen (2)

JAKUB MALÝ

Promogen, Co-founder

TOPIC: E-mailing jako opomíjení komunikační nástroj s širokou nabídkou možností.