Michael Beran

MICHAEL BERAN

AllseT Solution, Founder & Investor

TÉMA: Jak budovat prosperující firmu a při tom mít skvělou firemní kulturu či společenský dopad v těchto náročných dobách očima Generace Z?

Michael je především podnikatel a startovač projektů. Dlouhodobě se věnuje B2B obchodu a strategickému marketingu. V roce 2019 založil marketingovou agenturu Allset solution a postupně začal investovat do projektů, které mu dávají smysl. Dnes je společníkem v dalších třech firmách a Allset využívá jako startup inkubátor pro své projekty: Jídlo Baví, Udržitelný nákup a Newspark, kterému se dnes věnuje nejvíce.
Dlouhodobě buduje partnerství napříč obory a hledá synergie pro maximalizaci dopadu na společenské změny.