robert_mate_taxually_web

RÓBERT MÁTÉ

Taxually, Executive Vice President

Téma: Rozšiřte své podnikání bez překážek

Prodejte mi tohle pero. To je věta, kterou si v Taxually často spojujeme s Róbertem. Róbert Máté je výkonný viceprezident a zakládající člen společnosti Taxually. Je zodpovědný za celkovou produktivitu a efektivitu prodeje. Je klíčovým členem společnosti a úzce spolupracuje se Stefanem (generálním ředitelem) a odděleními technologií a inovací na řízení prodeje společnosti se zaměřením na dynamické tržní příležitosti a zlepšování v přístupu ke službám pro podniky. Jeho kariéra v oblasti DPH začala u společnosti KPMG se Stefanem po jeho boku a v průběhu let Róbert řídil obrovské množství podniků Marketplace a Enterprise od těch nejmenších až po ty největší. Díky tomu důkladně porozuměl výzvám a cestám k úspěchu různých společností. Když máte Róberta po svém boku, můžete si být jisti, že vaše firma je připravena růst.