vojtisek

VLADIMÍR VOJTÍŠEK

ČSOB, Executive Director Daily banking

TÉMA: Beyond Banking a jeho inovační potenciál

Vladimír Vojtíšek působí v ČSOB od roku 1998, kdy začínal jako klientský specialista v rámci pobočkové sítě. Po pěti letech přešel na ústředí banky, kde se intenzivně věnoval digitalizaci úvěrových procesů a nastavení efektivní spolupráce mezi mateřskou ČSOB a dceřinými společnostmi. Dva roky působil jako procesní specialista a následně převzal manažerské řízení úvěrové architektury pro retail. V roce 2010 se přesunul do oblasti řízení úvěrových i neúvěrových rizik, kdy nejdříve vedl útvar Řízení rizik Hypoteční banky a následně se stal členem představenstva Hypoteční banky s odpovědností za Řízení rizik a Financí (CRO, CFO). Mimo ČSOB působil řadu let například ve vedení Komise ČBA pro hypoteční obchody a zastupoval Českou republiku u European Mortgage Federation v Bruselu. Koncem roku 2020 se vrátil zpět do ČSOB, kde v současné době řídí útvar Daily banking, který rozvíjí základní produkty a procesy banky. Jde o oblast účtů, hotovostních řešení, domácího i zahraničního platebního styku, karetní řešení, ATM sítě a spotřebitelského financování. Součástí náplně jsou i beyond banking řešení, které jeho tým vytváří v rámci aplikace DoKapsy. Vladimír je ve své oblasti odpovědný nejen za provoz banky a udržení systémů, ale zejména za nastavení celkové strategie tradičního bankovnictví, inovace a budoucnost platebních nástrojů v ČR.